Tài khoản

user_avatar
Mẹ Nấm
Vậy M rán ăn lên nha, mình ăn uống cũng bthuong thôi chắc do bé hấp thụ tốt
03/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.