Tài khoản

user_avatar
Hương Phạm
m cg bị quấn cổ 1 vòg. nhưg giờ 38w bé đã tự tháo rồi. mom cứ thoải mái đi. đừng lo.
02/2019   
user_avatar
Mẹ Putin
Mom ơi, e cũnh mới đi khám e bé cũnh bị nhau quấn cổ... E lo quá
02/2019   
user_avatar
Hương Phạm
m ds 27/2. lúc 28/2. theo bảmg tiêu chuẩn thì cg pt bt . m mog con khỏe. chứ cg k ham to
02/2019   
user_avatar
Mẹ Bơ
Của m nhiều vậy là tốt rùi.mình dự sinh 12/3 đó m
02/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.