Tài khoản

user_avatar
Mẹ Bơ
BPD của mình có 79 nên mình lo lắm huhu
02/2019   
user_avatar
Hải lùn( kem)
87 m ạ. Lo quá
02/2019   
user_avatar
Mẹ Bơ
M cũng giống mình ăn.chỉ số BPD của m là baonhiu
02/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.