Tài khoản

user_avatar
Pin Lun
Mình cũng vậy nè nhưng 21 tuần bắt đầu thai mấy thích Lắm Mom
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Bùi Thúy Ngần
20w rồi chưa cảm nhận đc thai máy
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.