Tài khoản

user_avatar
Mẹ Xuka
hic hic.. bé quá cũng lo mà to quá cubgx lo mom ạ
01/2019   
user_avatar
Danh Thị Kim Thoa
Huhu. E đag bị dư ối nên giảm ăn tinh bôt lai mog be đừg lên nhìu quá
01/2019   
user_avatar
Mẹ Xuka
lo ăn dao mom ạ
01/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.