Tài khoản

user_avatar
Mẹ Bắp
Mk 13/2 hnay đi khám chưa có cơn gò chưa biểu hiện gì luôn
02/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Nuong Nguyen
chán gê ngta 38 39 tuần đã đẻ roi .mk thì 41tuaan chua thấy gi.
02/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.