Tài khoản

user_avatar
Mẹ Sona
Dạ cái này e chỉ mang đi sinh, hết 2 giỏ, chứ mang hết đồ thì chắc dọn nhà , tại chỗ e đa số dùng là tả chéo chứ tả vải thì chỉ dán miếng lót sơ sinh thôi
12/2018    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.