Tài khoản

user_avatar
Mẹ cu Bo
Hix mẹ mình nói cử không cho tắm gội, ôi hơ than ngày 2 lần rồi còn xông ngày lần tóc mình giống như hồ luôn. Năng nỉ mẹ 5 ngày liền moi đc gội cái đầu mà mừng như vớ đc vàng ý
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.