Tài khoản

user_avatar
My Boy Tony
Hi bẹp 2 bên mai đầu dài ngoằng hi
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Thu Hằng Bùi
Bé nhà mình nằm nghiêng ngủ mới ngon nằm ngửa bé hay vặn mình mà nằm nghiêng sợ bé méo đầu ấy
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Thu Hương
Bé nhà e còn nghiêng hết cả ng sang 1 bên ý M ạ
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
My Boy Tony
Nhà e toàn nghiêng bên này bên kia ý chả bao giờ nằm thẳng đầu cơ
04/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.