Tài khoản

user_avatar
Cherry
Mình thì trừ mẹ mình ra ko thích ai bế lion
01/2019   
user_avatar
Bé con
Mình thì ai sạch sẽ bế cũng dc. Bà nội là k thích thôi à.
01/2019   
user_avatar
Cherry
Mình sợ mình bị cuồng con ấy m
01/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.