Tài khoản

user_avatar
Mẹ Tường Vy
Đúng rồi m nè, uống hàng ngày thay nước lọc m nhé. Khỏi uống nước lọc lun, m uống đi con tăng kí nhanh á
01/2019   
user_avatar
Mẹ bơ
Uống rui vẫn ăn uống bthương ha mom
01/2019   
user_avatar
Mẹ Tường Vy
Thì mình chia sẻ uống gạo lut á m
01/2019   
user_avatar
Mẹ bơ
Lam sao mom
01/2019   
user_avatar
Mẹ Tường Vy
Làm theo mình chia sẻ m nhé
01/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.