Tài khoản

user_avatar
Đoàn Tiền Phụng
Mình ở thành phố.hi.
01/2019   
user_avatar
Mẹ Tường Vy
Gạo đó m cho gà ăn hay cho ngta cho gà ăn m, chứ mình lấy nước uông ùi
01/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.