Tài khoản

user_avatar
Nguyen Le
Bác sỹ hẹn mình lần sau là tầm 21w tái khám nữa nên lần tới mình sẽ hỏi lại lần nữa đó m hihi
02/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.