Tài khoản

user_avatar
Ly Nguyen
Hpua mk di kham 3thag bsi da ke nhug mk so som chua giam uog.tai nhiu ng bao dug uog som 4thag hay uog kia.nen mk chac lay moc 3thagruoi yi
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.