Tài khoản

user_avatar
Thu Pham
Có phải lên chỗ trung tâm y tế dự phòng ko m
5 ngày   
user_avatar
Vô danh
M hỏi các chổ tiêm dvu và bệnh viện tư á
5 ngày   
user_avatar
Thu Pham
Đăng ký ở đâu mom
5 ngày   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.