Tài khoản

user_avatar
Hoa Thai
Cảm ơn m nhé giờ thấy bị phản ứng thuốc nhiều hoang mang quá
01/2019   
user_avatar
Mẹ tũn
Tiêm thường thì trạm y tế, còn muốn tiêm dịch vụ thì ỡ trug tâm y tế dự phòng hoặc bvien. Là mình tiêm tháng thứ 2 mũi 5in1 hoặc 6in1 rõ hơn lên google tìm hĩu nha m. Tiem dv tốn tiền á. Trieu mấy. Còn ỡ trạm thì miễn phí nhưng loại thuốc khác nhau
01/2019   
user_avatar
Mẹ tũn
Tiêm dịch vụ là tháng thứ 2 tiêm mũi 5in1 hoặc 6in1, nhưng ỡ trạm ý tế vẫn có mũi 5in1. Dv thì tốn tiền triệu mấy á. Nhưng thuốc dv thj e bé ít sốt và co dựt.
01/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.