Tài khoản

user_avatar
Mẹ Tôm
E tiêm mũi đầu hết 1tr15 ngàn. 2 mũi sau 816k nk tại 2 mũi sau phải tiêm 3phat
01/2019   
user_avatar
Thu Pham
Tiêm dịch vụ hết bao nhiêu tiền vậy mom
01/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.