Tài khoản

user_avatar
Lien Huynh
Chi mong mau tới ngày sinh thôi
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Lien Huynh
M tang nhieu ky r
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Lien Huynh
Vay ha m
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
user_avatar
Sumy-Ruby
Mình. 5.11
08/2019    [ Chỉnh sửa ]
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.