Tài khoản

user_avatar
Lan Anh ( mẹ ỉn con)
Khổ mom nhỉ nhà mình ck con 1 . Nhưng bm ck chưa bao giờ nhắc đến chuyện phải đẻ gái hay trai cả . Thoải mái lắm
4 ngày   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.