Tài khoản

user_avatar
Mẹ ♥ sushi
E muốn đi vê cho gđ e êm ấm. Ma mẹ k chiu. Mẹ muốn lo cho e sinh đẻ. Mẹ khổ tâm. E cug khổ. E nói mẹ để e vê. Mẹ nói h mẹ cho nó vô vi e. Mà mỏi lân v mẹ mêt k hà. E k chịu nổi
02/2019   
user_avatar
Mẹ ♥ sushi
K cản đc ck m ạ. Nó noi nó thăm vk con
02/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.