Tài khoản

user_avatar
Giang Thanh
Từ giờ mình giao tiền cho anh ta quản lí luôn, muốn làm gì làm, muốn mua gì mua cho biết mặt, đi chợ tiết kiệm hết nấc rồi mà còn vậy thử xem khi nó mua có được như vậy không
03/2019   
 

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.