Tài khoản

user_avatar
Minh Minh Bùi   

Mang thai 31 tuần.

9 ngày

32tuan oy mà vẫn chưa thấy sữa non cơ các mom ạ

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Minh Minh Bùi bạn nhé!