Tài khoản

user_avatar
Mẹ kit   

Mang thai 37 tuần.

03/2019

37w2d hôm qua e đi khám đo tim thai mà bs bảo k tốt . nên theo dõi đo đi đo lại cả buổi chiều .e lo ghê . có m nào gặp tình trạng như e không