Tài khoản

user_avatar
Mẹ Sóc   

Mang thai 38 tuần.

02/2019

Bầu bì ngày nghĩ đêm mơ thấy là có thật các mon ạ

Nay mình nghi ngợi sợ ở cử ck mình ngoại tình, ai ngờ ngủ nằm mơ thấy như thật luôn. Biết là mơ mà mất ngủ luôn rồi các mom ạ.
Có mom nào còn thức vào tâm sự đi