Tài khoản

user_avatar
Dương Bơ   

Mang thai 36 tuần.

4 ngày

Bầu đủ tháng là bao nhiêu tuần vậy các m