Tài khoản

user_avatar
Xuxu Ken   

Mang thai 29 tuần.

03/2019

Bầu tuần 29 r. Hiện tuong khó thỡ ngày 1 kéo dài. Cảm giác rất khó chiu. Có m nao giốg em hay có cách nào làm giảm k ạ. Nằm xuốg là giốg hụt hơi. Có gì ngẹn o lòg ngực z đó thở k nỗi.