Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Ngân   

Con 4 tháng.

02/2019

Bé nhà em được gần 4 tháng, hai mắt của bé hay bị ra gỉ, e nhỏ
nước muối sinh lý cũng ko khỏi, sáng dậy hai con mắt của bé bị dính lại. các mom giúp e cách nào để mắt bé khỏi ạ Đã được sửa