Tài khoản

user_avatar

Bé nhà mình 1 tháng 20 ngày mà bị đi ỉa .
Có cách nào hết k các mom ?
Mình vẫn cho con uống men tiêu hoá 5 ngày rồi .

10 ngày.  Có 1 thích.   Đã có 3 phản hồi.
  Thích
  Facebook
Mẹ CuBin ! thích.

Các mẹ nhớ tải ứng dụng Bibabo để:

1. Không bỏ lỡ thông tin về sự phát triển hàng ngày của con.
2. Được Trợ lý bầu nhắc nhở những việc quan trọng cần làm trong thai kỳ.
3. Được cộng đồng hơn 500.000 mẹ bầu giải đáp thắc mắc mọi lúc mọi nơi.