Tài khoản

user_avatar
Mẹ CuBin !   

Con 2 tháng.

08/2018

Bé nhà mình 1 tháng 20 ngày mà bị đi ỉa .
Có cách nào hết k các mom ?
Mình vẫn cho con uống men tiêu hoá 5 ngày rồi .