Tài khoản

user_avatar
VÂN NHI.   

Con 5 tháng.

01/2019

Các m có ai tránh thai bằng cách cấy gì đó k ? Mình cũng k biết có nên cấy cái đấy k mình mổ nên muốn cấy thử có m nào cấy ròi k