Tài khoản

user_avatar
Nguyễn An Nhiên   

Mang thai 31 tuần.

01/2019

Các m ơi em phải làm sao đây ạ . E muốn về nhà mẹ e đẻ mà mẹ ck em thì bảo không cho về , về nhà ngoại Sinh thì sợ nhà ngoại khinh này nọ nk . E chả biết làm sao nữa