Tài khoản

user_avatar
Van Anh Pham   

Mang thai 25 tuần.

02/2019

Các mẹ cho e hỏi đi tiêm uốn ván có cần chuẩn bị gì ko? Trước khi tiêm có phải làm xn hay khám gì ko ạ