Tài khoản

user_avatar
Gilna Truong   

Mang thai 7 tuần.

01/2019

Các mẹ ơi em mang thai 7 tuần rồi , nghén không ăn được gì , không thèm ăn, có cách nào giảm nghén và ăn được không