Tài khoản

user_avatar
DâuTây Cb   

Mang thai 39 tuần.

12/2018

Các mom cho e hỏi là ra nước ào một cái có lẫn dịch trắng vậy có phải là ra nước ối không ạ