Tài khoản

user_avatar
Mẹ Sunny   

Con 6 tháng.

03/2019

Các mom cho e hỏi vs. Bình thường khi cho bé bú các mom có nằn chân bé cho thẳng ko. E thì ko có nắn. Bây h bé đc 5 tháng rưỡi rồi ai cũng kêu chân bé cong rồi nắn đi cho thẳng