Tài khoản

user_avatar
09/2018

Các mom cho e hỏi vs ạ, con e 2m24d tai bị chảy nước màu vàg và có mùi, chac do tắm sơ í nước vào tai ạ, bây giờ e phải lsao ạ, ai biết bảo e với, e cảm ơn