Tài khoản

user_avatar
Trân Nguyen   

Mang thai 22 tuần.

01/2019

Các mom ơi giúp em với, bé nhà em được 2 tháng mà bị táo bón quá 3-4 ko đi được mỗi lân đi phải bơm, bé mới đổi qua uống sữa ngoài friso roi chuyen qua glico vẫn không đỡ , các mom co găp trường hợp này không giúp em với . ( mà uống sữa vào còn bị ộc sữa) Đã được sửa