Tài khoản

user_avatar
Trần Bảo Khang   

Tham gia từ tháng 09/2018 .

12 ngày

Cháu là Trần Bảo Khang (bé bi) ds 10.3 mà 11.3 cháu phải mổ vì cạn ối đây ạ. Cháu được 2kg6 thôi. Các mẹ ủn mông cho con máu lớn nhé.