Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thủy Chiêm   

Mang thai 28 tuần.

02/2019

Chuyện là mình biết ck có đi chơi gái khi mình mang bầu. Và từ khi mình chưa có bầu ck cũng đã đi rồi. Hỏi hắn cũng nhận. Mình hỏi tại sao khi mình vẫn đáp ứng nhu cầu mà hắn phải đi tìm của lạ. Hắn bảo vì thích được bú mút c... Hắn nói thế là mình hiểu hắn muốn mình làm. Cơ mà mình thấy ghê. Ko thể chiều khoản này được. Ko biết liệu mình có thể giữ nổi gia đình ko vì mình ko chịu nổi khi thấy ck chơi gái. Lúc trước mình thử chiều ck nhg xong nôn lên nôn xuống, sợ luôn. Đã được sửa

Xem thêm bình luận