Tài khoản

user_avatar
Hậu gà   

Tham gia từ tháng 01/2019 .

03/2019

Có mẹ bầu nào bị trĩ nội hoặc ngoại không ạ? Chia sẻ kinh nghiệm chữa trị giúp e với, em đau quá mà không biết cách làm như thế nào ạ!