Tài khoản

user_avatar
Ngọc lan   

Con 1 tháng.

28 ngày

Có mẹ nào uống mầm mà cải thiện khô hạn như mình không? 1 tháng nay đỡ hơn rất nhiều. Ck cũng thích và hay ở nhà hơn với mình rồi. Chẳng lẽ đàn ông họ lại mê cái đó đến vậy. Trước đó ck mình mỗi lần qh ổng chán lắm, chê mình khô hạn rồi làm anh đau. Thực sự rất buồn luôn ấy