Tài khoản

user_avatar
Mẹ Henry   

Con 1 tháng.

5 ngày

Con chào cô chú, con là gia bảo 3kg8 vì con lớn quá nên mẹ phải xin mổ chủ động. Các cô đã gặp con hết chưa. Ủn mong cho con chống lớn nhé

 
 
Xem thêm bình luận