Tài khoản

user_avatar
mẹ cún   

Con 2 tháng.

02/2019

Con dk 1m10ng tuổi mà Con ngủ ko sâu giấc. Ngủ Tí lại tỉnh. Ngày ngủ ₫ã ít mà ₫êm 2h sáng vẫn còn thức nè. E mệt mỏi quá ₫i. các mom Có cách nào giúp e kk