Tài khoản

user_avatar
Cô Út   

Con 3 tháng.

02/2019

Con mình 3m7d r mà hăm cổ quá các m ạ. Cổ với ng liền nhau chả thấy đâu, ngửa mãi ra mới thấy giờ cún bị hăm đỏ thương quá. M nào có cách nào giúp mình với