Tài khoản

user_avatar
Mẹ Mít   

Con 3 tháng.

12 ngày

Đây là mũi 5in1 phải k ạ. Bé e 2th. Chưa tiêm có DC k .e lo quá