Tài khoản

user_avatar
Châu Võ   

Mang thai 37 tuần.

03/2019

Dự sanh 5/4. Mình có dấu sanh rồi

Mà bữa nay bé đòi ra với ba mẹ rồi. Mình vỡ ối rồi. Mấy mom chúc mình mẹ tròn con vuông đi nè
Xem thêm bình luận