Tài khoản

Đúng tiền nào của nấy, đóng gói chắc chắn, máy hút ổn định, ko bị đau rát.

Full box,  nguyên đai nguyên kiện.Đúng tiền nào của nấy, đóng gói chắc chắn, máy hút ổn định, ko bị đau rát. Giao hàng rất nhanh, tư vaasns kỹ lưỡng. Rất rất đáng tiền

03/2019.  Có 1 thích.   Đã có 5 phản hồi.
  Thích
  Facebook