Tài khoản

user_avatar
12/2018

E bị thiếu máu, thiếu nước người xanh xao ! Mà e bị cái uống lọc vô mùi nước lọc làm e khó chịu kì lắm ! Có mẹ nào bị giống vậy không