Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thu Huệ   

Tham gia từ tháng 01/2019 .

02/2019

Em mới thử sáng nay ạ
Như này là có rồi đúng không các mom
Đến hôm nay em bị trễ 10 ngày mà thử que lên 2 vạch xong đi siêu âm mà vẫn chưa thấy gì cả