Tài khoản

user_avatar
Đặng ngọc thảo vy   

Mang thai 34 tuần.

12/2018

Hôm nay e đi khám, 35 tuần con có 2300g thôi, bs nói hơi nhỏ, dây rốn quấn cổ 1 vòng
Lo quá các m ơi, mọi người chia sẻ với e cân nặng tuần 35 đi ạ. Liệu e đến lúc sinh con có được 3 kí không các mẹ ơi