Tài khoản

user_avatar
Kha Vang   

Mang thai 8 tuần.

01/2019

Hôm nay m đi sa, thai 8 tuần phôi thai 11mm, bác sĩ kết luận thai lưu, buồn quá các mẹ ơi

Xem thêm bình luận